Stijn Van Cleuvenbergen

Stijn Van Cleuvenbergen behaalde een master in de chemie aan de universiteit van Antwerpen en een doctoraat in de fysicochemie aan de KU Leuven. Sinds 2018 is hij aangesteld als professor aan KULAK-Kortrijk in de faculteit wetenschappen, waar hij verschillende cursussen doceert (grondslagen van de chemie, algemene en biologische scheikunde, spectroscopische technieken). Zijn onderzoek situeert zich op het grensvlak van chemie, spectroscopie en materiaalkunde. Het is gericht op het ontwikkelen van geavanceerde spectroscopische technieken om de structuur van materialen te karakteriseren en sturen met het oog op technologische toepassingen. Hij heeft het originele boek (Chimie générale) herwerkt en uitgebreid. Door te werken met voorbeelden, figuren en concepten probeert men studenten op een intuïtieve manier vertrouwd te maken met de grondslagen van de chemie.

Partager

Titres avec la participation de Stijn Van Cleuvenbergen