Mga Kaugaliang Panlipunan, mga Ritwal at Edukasyon

Mga Pahayag ng mga Mangyan Alangan ng Siapo (Mindoro, Pilipinas)

Livre broché - En philippines, langues 27,00 €
PDF (PDF) - En philippines, langues 9,99 €

InfoPour plus d'informations à propos de la TVA et d'autres moyens de paiement, consultez la rubrique "Paiement & TVA".
Info Les commandes en ligne se font via notre partenaire i6doc.

Spécifications


Éditeur
Presses universitaires de Louvain
Édité par
Frédéric Laugrand, Antoine Laugrand, Guy Tremblay,
Collection
Verbatim
Langue
philippines, langues
Catégorie (éditeur)
Sciences économiques et sociales > Sciences politiques et sociales > Anthropologie
BISAC Subject Heading
SOC002000 SOCIAL SCIENCE / Anthropology > SOC005000 SOCIAL SCIENCE / Customs & Traditions > SOC008000 SOCIAL SCIENCE / Ethnic Studies > SOC002010 SOCIAL SCIENCE / Anthropology / Cultural & Social
BIC subject category (UK)
JHM Anthropology > JHMP Physical anthropology & ethnography > JHMC Social & cultural anthropology
Code publique Onix
06 Professionnel et académique
CLIL (Version 2013-2019 )
3111 Anthropologie > 3116 Anthropologie sociale et culturelle > 3118 homme et environnement
Date de première publication du titre
19 octobre 2021
Type d'ouvrage
Monographie

Livre broché


Date de publication
19 octobre 2021
ISBN-13
978-2-39061-160-8
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 148
Dépôt Légal
D/2021/9964/32 Louvain-la-Neuve, Belgique
Code interne
102415
Format
21 x 29,7 cm
Poids
389 grammes
Type de packaging
Aucun emballage extérieur
Prix
27,00 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

PDF


Date de publication
19 octobre 2021
ISBN-13
978-2-39061-161-5
Ampleur
Nombre de pages de contenu principal : 148
Dépôt Légal
D/2021/9964/32 Louvain-la-Neuve, Belgique
Code interne
102415PDF
Prix
9,99 €
ONIX XML
Version 2.1, Version 3

Google Livres Aperçu


Publier un commentaire sur cet ouvrage

Si vous avez une question, utilisez plutôt notre formulaire de contact

Sommaire


MGA PASASALAMAT 7
PANIMULA 9
MGA KALAHOK 20
1. UNANG KABANATA
Mga Kwento ng Buhay at mga Gawain ng mga Alangan 23
Luben Garong, Edilyn Vicente, Artus Masalansan, Isagani Garong 23
Luben Garong 23
Talaan ng mga Ritwal 32
Edilyn 48
Artur Masalansan 60
Danilo Basito 65
Isagani Garong 68
Ang Sitio ng Siapo 75
2. IKALAWANG KABANATA
Mga Batas at Kaugalian ng mga Mangyan Alangan 81
Ang pagpapakasal at ang pagpili ng babaeng mapapangasawa 81
Papaano makipagusap sa mga hayop 82
Ang paggamot at pagpapagaling sa karamdaman: ang tungkulin ng marayaw 82
Tungkol sa pagtrabaho at sa pagkakaingin ng lupa 83
Kaalaman tungkol sa madyik 83
Mga pamamaraan sa paggawa ng apoy 83
Mga pamamaraan sa panghuhuli ng mga hayop at pangisgisda 84
Paano magiging marayaw? 84
Mga batas tungkol sa pagpapakasal 86
Pagpapaliwanag Tungkol sa Kasal 90
3. IKATLONG KABANATA
Ang paggamit ng baboy sa ritwal ng pansula 93
[Mga puna nina Isagani at Danilo habang nagriritwal ang mga kuyay] 93
Ang pansula 96
4. IKA-APAT NA KABANATA
Pagpapatuloy ng mga kaugalian: Ang mga Ritwal ng tigi-an at pansula 103
Pagbibigay buhay sa mga kaugalian at ang ritwal ng "tigi-an" 103
Ang ritwal ng pansula 103
Mga tanong tungkol sa ritwal ng pansula 106
Pagpapaliwanag tungkol sa Ritwal ng tigi-an 111
5. IKA-LIMANG KABANATA
Tungkol sa kamatayan at sa mga patay 113
Ang kamatayan 113
Mga tanong tungkol sa paglilibing 117
6. IKAANIM NA KABANATA
Ang mga tungkulin ng Pinuno ng Mangyan Alangan 121
7. IKAPITONG KABANATA
Ang mga tuntunin sa pangangalaga ng kalusugan at ang kalinisan noon at ngayon 127
8. IKAWALONG KABANATA
Ang mga Pagbabago sa Pangaraw-araw na buhay at ang Pagtuturo ng mga mabuting asal sa mga bata 135
Mga Pagbabago at ang Kapangyarihan ng mga Tradisyon o mga Kaugalian 135
Tungkulin at ugnayan ng lalake at babae sa pagtuturo ng mabuting asal sa mga bata 140
9. IKASIYAM NA KABANATA
Ang pagiging ina sa mangyan alangan, ang hirap sa pagpapaaral sa mga bata 143